Ydelser

Alle kan have brug for et blik udefra; én som ikke er fedtet ind i jeres ’plejer’ og kan tilbyde nye perspektiver på jeres organisation, ledelsespraksis, strategi og samarbejde. Jeg kommer ikke med færdigpakkede koncepter og tror ikke på, at der findes én ledelsesmodel, som kan forklare alt. Ledelse foregår altid i en konkret kontekst, som både skabes af selve opgavernes karakter og af de mennesker, der skal løse dem. Min styrke er at stille skarpt på det, der foregår lige her og nu hos dig og hos jer.

Jeg trækker dels på mine egne erfaringer som leder og topleder og dels på min indsigt i organisationspsykologiske processer. I kan blandt andet bruge mig til:

  • Individuel sparring med ledere og topledere – enkeltsessioner eller længere forløb
  • Udviklingsforløb for direktioner og ledergrupper. Målet kan fx. være at forbedre samarbejdet i gruppen, at styrke evnen til at håndtere konflikter eller at skærpe evnen til at gennemføre forandringer
  • Facilitering af strategiske drøftelser i ledelsen
  • Sparring om organisationsudvikling
  • Personlighedstest (NEOPI3) til brug for udviklingsforløb eller rekruttering
  • Undervisning og oplæg om ledelse, organisationspsykologi, offentlig forvaltning, politik & faglighed

Jeg er rutineret i at stå på gulvet i små og store forsamlinger og tager gerne ansvar for processen, så I kan koncentrere jer om indholdet. Men jeg kan også tage en mere tilbagetrukken rolle som observatør og sparringspartner i forhold til dét, der foregår i rummet, når I arbejder.

Jeg arbejder som regel til en fast timepris, uanset om der er tale om sparring, facilitering eller forberedelse. Hvis I ønsker et længerevarende samarbejde, aftaler vi prisen konkret.