Kunder

Jeg har stor erfaring med at give individuel ledelsessparring og arbejder med ledere fra alle sektorer; privatansatte, offentlige ledere og ledere i NGO’er. Jeg er knapt så vild med at levere ’coaching’, som nogen i din organisation har prakket dig på… – men jeg elsker den personlige samtale med ledere, som har noget på hjerte. Sammen kan vi udvide din palet af handlemuligheder, og samtidig bliver jeg selv klogere. Win-win.

Udover den individuelle sparring har jeg blandt andet løst opgaver for:

Arbejdstilsynet

Det Danske Filminstitut

Forsyningstilsynet

Furesø Kommune

Naturstyrelsen

Kulturministeriet

Region Hovedstaden, Center for HR

Skovskolen (KU)

Slots- og kulturstyrelsen

Sorø Kommune

Vurderingsstyrelsen

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at tale med en af mine nuværende eller tidligere kunder.