Filosofi

Organisationer består af mennesker, som har deres personlighed med på arbejde – hver dag.

At dyrke den menneskelige faktor som en del af ledelsesopgaven er ikke “blødt”. Man skal evne at håndtere de interessemodsætninger, der bor i alle organisationer. Man skal arbejde systematisk med ledelsens kvalitet og med at sammensætte ledelseshold, der udnytter styrkerne hos de enkelte medlemmer. Man skal gribe ind, når der bliver brugt for meget energi på ting, der ikke er vigtige. Og man skal udnytte det faktum, at vi allesammen gerne vil værdsættes og bidrage til noget meningsfyldt. Alt sammen fordi det betaler sig for resultatskabelsen.

In most organizations nearly everyone is doing a second job no one is paying them for—namely, covering their weaknesses, trying to look their best, and managing other people’s impressions of them. There may be no greater waste of a company’s resources. – Kegan & Lahey, 2016

Jeg arbejder kun med ledergrupper, hvis gruppens leder tager ejerskab til forløbet og oprigtigt ønsker at få noget ud af det. Ellers tror jeg simpelthen ikke på, at det virker.

Al individuel sparring og coaching foregår i fortrolighed. Jeg namedropper ikke, og jeg bruger dig ikke som case overfor min næste kunde. Ikke fordi vi taler om noget farligt eller hemmeligt – men fordi du ejer dine oplevelser, og du skal selv bestemme, hvem du vil dele dem med.

Kunder

Jeg har stor erfaring med at give individuel ledelsessparring og arbejder med ledere fra alle sektorer; privatansatte, offentlige ledere og ledere i NGO’er. Jeg er knapt så vild med at levere ’coaching’, som nogen i din organisation har prakket dig på… – men jeg elsker den personlige samtale med ledere, som har noget på hjerte. Sammen kan vi udvide din palet af handlemuligheder, og samtidig bliver jeg selv klogere. Win-win.

Udover den individuelle sparring har jeg blandt andet løst opgaver for:

Arbejdstilsynet

Det Danske Filminstitut

Forsyningstilsynet

Furesø Kommune

Naturstyrelsen

Kulturministeriet

Region Hovedstaden, Center for HR

Skovskolen (KU)

Slots- og kulturstyrelsen

Sorø Kommune

Vurderingsstyrelsen

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at tale med en af mine nuværende eller tidligere kunder.

Ydelser

Alle kan have brug for et blik udefra; én som ikke er fedtet ind i jeres ’plejer’ og kan tilbyde nye perspektiver på jeres organisation, ledelsespraksis, strategi og samarbejde. Jeg kommer ikke med færdigpakkede koncepter og tror ikke på, at der findes én ledelsesmodel, som kan forklare alt. Ledelse foregår altid i en konkret kontekst, som både skabes af selve opgavernes karakter og af de mennesker, der skal løse dem. Min styrke er at stille skarpt på det, der foregår lige her og nu hos dig og hos jer.

Jeg trækker dels på mine egne erfaringer som leder og topleder og dels på min indsigt i organisationspsykologiske processer. I kan blandt andet bruge mig til:

  • Individuel sparring med ledere og topledere – enkeltsessioner eller længere forløb
  • Udviklingsforløb for direktioner og ledergrupper. Målet kan fx. være at forbedre samarbejdet i gruppen, at styrke evnen til at håndtere konflikter eller at skærpe evnen til at gennemføre forandringer
  • Facilitering af strategiske drøftelser i ledelsen
  • Sparring om organisationsudvikling
  • Personlighedstest (NEOPI3) til brug for udviklingsforløb eller rekruttering
  • Undervisning og oplæg om ledelse, organisationspsykologi, offentlig forvaltning, politik & faglighed

Jeg er rutineret i at stå på gulvet i små og store forsamlinger og tager gerne ansvar for processen, så I kan koncentrere jer om indholdet. Men jeg kan også tage en mere tilbagetrukken rolle som observatør og sparringspartner i forhold til dét, der foregår i rummet, når I arbejder.

Jeg arbejder som regel til en fast timepris, uanset om der er tale om sparring, facilitering eller forberedelse. Hvis I ønsker et længerevarende samarbejde, aftaler vi prisen konkret.

Om hanne•k

Hanne Kristensen, f. 1971.

Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, 1996.

Master i Organisationspsykologi (MPO) 2017-2019. Masterafhandling om psykologiske dynamikker i ledelseshierarkier – opad og nedad.

20 års erfaring som embedsmand på to forskellige ministerområder, herunder 12 års ledelseserfaring fra jobs som kontorchef, vicedirektør, afdelingschef, direktør.

Læs mere på min LinkedIn profil

hanne•k
TLF: +45 25117137
MAIL: hanne@hannek.dk
CVR: 38803034